Om oss

Vår målsetning er ikke å bli et av de større selskapene i vår bransje, men henvender oss til etablerte selskaper som ønsker personlig oppfølging og gode driftssystemer tilpasset sine behov.

Tjenester

 • Vaktmesteroppdrag / Byggdrift
 • Maling og oppussing – innvendig/utvendig
 • Utearealer Sommer
 • Utearealer Vinter
 • Vedlikehold / Reprasjoner
 • Ombygning/Rehabilitering

Tjenester

 • Flytting av møbler og inventar
 • Lagring i 20 ft container innendørs med hurtig tilgang, høy sikkerhet.
 • Bortkjøring av avfall til Miljøstasjon
 • Demontering/Montering av møbler
 • Monteringsarbeider
 • Fasadevask

Tjenester

 • Liftarbeid Sommer/Vinter
 • Konsulentarbeid Renhold/Vedlikehold
 • Innkjøpstjenester
 • Transport
 • Rørleggere
 • Snekkere
 • Eletrikere

Vedlikehold er viktig

Investeringer i bygg og eiendom har vist seg å være lønnsomt både på kort og lang sikt.

Alle bygg er unike i sin utforming og bruk – så erfaring med godt forebyggende vedlikeholdsarbeid er en nøkkel til å oppnå gode resultater.

Tenk langsiktig – og se muligheter for å holde ditt bygg og lokaler i god stand, det vil være en fornuftig investering med god avkastning i trivsel og økonomi!

Nye og eldre næringsbygg er avhengig av oppfølging for å oppnå et livsløp som gir god avkastning for investeringer og gode opplevelser for brukerne.

Ved å planlegge enklere vedlikeholdsarbeid tidlig, vil mange unngå kostbare utbedringer senere.