Prosjektavdeling

Vi tar på oss forskjellige oppdrag og prosjekter for kontor- og næringslokaler i Oslo

Vedlikehold og utbedringer

Vi tar på oss oppdrag innenfor vedlikehold og utbedringer.

Rehabilitering

Rehabilitering/Ombygning av nærings- og kontorlokaler – fra 30 til 250 m2.

Gulvarbeider

Gulvbehandling, parkettsliping og oljebehandling av tregulv, i tillegg til lakkering av tregulv.

Legge gulv

Vi har kompetansen på legging av nye gulv – vinyl/linoleum/flis

Flytting og lagring

Flytting og lagring i unikt lagersystem med meget sikker oppbevaring.

Internflytting

Intern flytting av kontorplasser – vi gjør monteringsarbeid av møbler og inventar.

Innkjøp

Vi utfører innkjøp og montering av det meste av vanlig kontortilbehør for dere.

Teknisk utstyr

Vi er behjelpelig med montering teknisk utstyr som TV-skjermer etc.

Rydding og bortkjøring

Rydding og bortkjøring av avfall til miljøstasjon, eller videreformidling av brukte kontormøbler.

VIP arrangement

Vi gir bistand til rigging, drift, transport, flytting og oppryddning på deres arrangement